ჩვენ შესახებ

ჩვენ ვართ მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე საგანმანათლებლო მომსახურების ორგანიზაცია /საზოგადოება, ვუზრუნველვყოფთ მაღალი სტანდარტის საგანმანათლებლო მომსახურებას, საქართველოში და მის საზღვრებს გარეთ. ჩვენი მთავარი მიზანია ხელი შევუწყოთ, ყველა დაინტერესებულ პირს განათლება მიიღონ სასურველ დროსა და ქვეყანაში, ნაკლები დანახარჯებით და ჩარიცხვის გარანტირებული შესაძლებლობით. ჩვენ სრულ პასუხისმგებლობას ვიღებთ აბიტურიენტის/სტუდენტის ცხოვრების პირობების და მათი კონსტიტუციური უფლებების სრულ დაცვაზე. ჩვენ ერთგულნი ვრჩებით იმ ღირებულებებისა, რომლებიც საფუძვლად უდევს ჩვენ საქმიანობას და უზრუნველყოფს ჩვენი მისიის განხორციელებას: 1. სწავლა-სწავლების პროცესის ლიბერალურობა, დემოკრატიულობა, ღიაობა; 2. სწავლის შესაძლებლობის ხელშეწყობა, ყველა პირისთვის; 3. სამართლიანობა და არჩევითობის თავისუფლება; 4. მიუკერძოებლობა, კეთილსინდისიერება, მაღალი პასუხისმგებლობა.